برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 10 1:52