تیتراژ برنامه ی طلوع با گویندگی بیژن باقری در شبکه چهار - 5 1:07