برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 27 2:00