‏گردباد بی سابقه ‎آلمان، خودروها را به هوا برد 0:50