ابرموتورسیکلت DCT با پیشرانه هواپیما جت و چرخ 36 اینچ 3:06