رنگ کهنه کاری یا پودر آسی - Pudrasi Antique Cadence 3:14