این زن با دختر خردسالش از طلافروشی ها سرقت می کرد 0:56