شب دهم - کربلایی محمد فیروزی - شور (قسمت دوم) 2:51