وقتی زیباکلام به پرچم اسرائیل و آمریکا احترام می گذارد! 0:39