پروژه راه اندازی و افتتاحیه قنادی نان داک شرکت پرتیکان 1:36