مدال شو(21)قسمت دو؛ اجرای آهنگ معروف آذری با استاد اسدی 30:43