شور ( ای روی تو ماه تمام ) / کربلایی حسین طاهری 7:40