آیرکس - اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک و فناوری های پیشرفته ایران

1:58