برشکاری CNC دقت بالا با پلاسمامدل شافل - سی ان سی سازان 1:16