دومین آنونس انیمیشن بچه سالار 1396 - گوینده: بیژن باقری 2:29