آموزش روشن کردن تیوولی در هنگام اتمام باتری ریموت 0:47