سخنرانی رهبری در حرم رضوی/ دلیل کمک ما به کشورهای منطقه

5:38