آسیب دیدگی یک چوپان و تلف شدن ۲۳ رأس دام بر اثر صاعقه در بوئین‌میاندشت

0:36