انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه

0:04