نصب فلاش تانک توکار زمینی سیگما 8 سانتی متر گبریت آلمان 3:34