برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 28 2:11