مناجات.ویژه برنامه های نمایش کلیپ در آستانه افطار 3:08