شور( ما دگر کس نگرفتیم به جای تو)/ کربلایی حسین طاهری 1:31