بازدید وزیر صنعت از غرفه توسعه تفلون نسوز دماوند 1:52