پیدا شدن موش در غذای رستوران زنجیره ای خسارت 190 میلیون دلاری به رستوران زد 0:17