عملیات ویژه آمریکایی ها برای نجات فرماندهان داعش در افغانستان 11:55