جشن باشکوه میلاد حضرت علی اکبر (ع) در شهرستان سامان 6:21