برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 49 2:18