خدمات رسانی موکب شهدای خیرآباد گچساران در مناطق سیل زده خوزستان 1:16