بازتاب بین المللی انستیتو انفورماتیک پارسه در الکامپ 91 به عنوان برترین دپارتمان 2:28