واکنش های یوسف بهزادی ، سنگربان تیم فوتبال پدیده در دیدار مقابل استقلال 0:34