وزیر ارتباطات: پیگیر اختلالات همراه اول هستیم

0:45