رونمایی از طرحهای جدید شرکت آداک توسط استاندار، نماینده مجلس، و امام جمعه زنجان

3:50