خاطره ای از حضور آ میر احمد تقوی در دفاع مقدس / وقتی در جبهه نان اسراف میشود 2:26