حضور آیت الله اراکی در خیل عظیم عاشقان اباعبدالله(ع) در پیاده روی اربعین ۱۴۴۰

0:32