100 مگابایت اینترنت رایگان اولیه در تراشه flexiroam 0:25