برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 9 1:42