فیلم برش پکینگ با قطر ۴ سانت با دستگاه برش التراسونیک 0:14