سکانس شمشیر حضرت علی (ع) - ذوالفقار در فیلم محمد رسول الله The Message 1976

1:30