مداحی با ولایت میمانیم از میثم مطیعی در مدح امام خامنه ای

1:01