گرانترین اسلحه جهان با طلای خالص وسنگهای قیمتی مانند الماس و عقیق 2:14