خندوانه، 5 شهریور 94، پشت صحنه اجرای امیر کربلایی زاده 3:06