برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 11 2:32