رونمایی از مک پرو 6 هزار دلاری اپل و نمایشگر 5 هزار دلاری

1:10