آبگیر لوله ای فرش+آبگیر قالیشویی+آبگیرلوله ای فرش وقالی 1:57