هفتمین دوره قرعه کشی سفر با کشتی کروز باشگاه مشتریان آرمیتاژ 1:00