خندوانه، 13 شهریور 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 6:16