حضور پادشاه و ملکه اسپانیا در غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی Fitur اسپانیا 0:22