مراحل ساخت و راه اندازی یک شعبه آدیداس - گروه هنری و خدماتی اندیشه نو 3:35