ویدیو ترکی آذری «هارالیسان» ، گروه موسیقی «چارداش» 3:42